תחזוקת מערכות ספרינקלרים תקן 1928

תחזוקת שנתית לפי תקן ישראלי 1928

מערכות ספרינקלרים / מתזים / חדרי משאבות וקצף 

בדיקות תקופתיות – (שבועיות/חודשיות/רבעוניות/חצי שנתי/שנתי)

אישורים לתקינות המערכת

טיפול בדוח ליקויים של כיבוי אש / מכון התקנים

חברת א.ש. הנדסה בעלת תו תקן ישראלי וכל האישורים הנדרשים לבדיקה/תחזוקה והתקנת מערכות כיבוי אש.

תקן ישראלי 1928 קובע את דרישות המינימום לבחינות תקופתיות, לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים. המערכות שתקן זה מתייחס אליהן כוללות מערכות מתזים, זקפים, זרנוקים, מערכות קבועות לריסוס מים ומערכות מים-קצף