א-ה 8.00 - 18.00
כבאות והצלה

 

למה משמש הוראת נציב כבאות והצלה ?

על מנת להסדיר את דרישות הכבאות בכל תחנות כיבוי אש בארץ

הוקם צוות מקצועי אשר איגד את כל הנחיות כיבוי אש במקום אחד ובאופן אחיד לכל תחנות כיבוי אש.

הוראות נציב כבאות והצלה :

הוראות הרשות הארצית לכבאות והצלה לעיניין סידורי בטיחות אש במבנים ועסקים

 הוראת מכ"ר 550

 

חברתנו מתחמה במערכות כיבוי אש !

צור קשר עם אחד מיועצי הכיבוי שלנו ונשמח לתת לך את מירב המידע בנושא !

  

הוראת מכ"ר הנושאתאריך עדכון
501 תכנית עבודה במדורי מניעת דלקות ינואר 2005 (בעדכון)
502 הגשת ערעור על דרישות שירותי הכבאות נובמבר 2001 (בעדכון)
503 הכנת תיק שטח נובמבר 2009
 503A תבנית תיק מפעל הנדרש לפי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג – 1993
504 סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של חברת החשמל אפריל 2010
505 סידורי בטיחות אש בבתי חולים ומוסדות בריאות דצמבר 2011
506 הוראת נציב אמצעי כיבוי בתחנות דלק לא תקפה והפכה למפרט חתום  
507 אמצעי כיבוי במתקני גפ"מ ינואר 2012
508 סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במרפאות דצמבר 2001
509 ציוד כיבוי בחניונים אוקטובר 2009
510 הוראה הפכה לפריט רישוי 7.1 א
511 ציוד כיבוי בחוות מכלים מאי 2014
512 סידורי בטיחות אש בבתי אבות נובמבר 2001
513 פרטי רישוי המחליפים את הוראת נציב 513: 4.1 ג' ו- 3.2 ח'  
514 אמצעי כיבוי במתקני שאיבת מים (על פי פריט 5.2 ב' במסלול תצהיר)  
515 סידורי מניעת דליקות במוסדות לטיפול במשתמשים בסמים מאי 2002
516 סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים מאי 2002
517 שימוש במבנים יבילים - קרוונים ככיתות לימוד ינואר 2011
518 סידורי בטיחות אש בבתי מרקחת - הפכה לפריט רישוי 1.1  
519 דרישות בטיחות אש לאספקת מים לברזי כיבוי אש וגלגלונים בבניינים בגובה של 100 מטר ומעלה יולי 2016
521 סידורי בטיחות אש בחדרי אירוח מרץ 2007
522 סידורי בטיחות אש באולם שמחות קיים ובגן אירועים קיים יוני 2013
523 סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך אוגוסט 2014
524 בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש – משואות, סיסמאות אש ותהלוכות לפידים מרץ 2007
525 תנאי רשות הכבאות לרישוי עסק לשינוע דלק – פריט 2.2. ג' מרץ 2007
527 סידורי בטיחות ב"מרכז יום לזקן" דצמבר 2008
528א סידורי בטיחות אש במתקני פריקה לגז טבעי דחוס אוגוסט 2015
528 סידורי בטיחות אש מתקני PRMS במערכת הולכת הגז הטבעי פברואר 2012
529 זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי מרץ 2019
530 סידורי בטיחות אש בתחנות טרנספורמציה של חברת החשמל מאי 2011
531 סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות נובמבר 2010
532 אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד יולי 2014
534 סידורי בטיחות אש באתרי אחסון צמיגים פברואר 2012
535

הוראה הפכה לפריט רישוי 7.7 ה - אירוע חד פעמי
הוראה הפכה לפריט רישוי 7.7 ה - אירוע חד פעמי - יום זיכרון/ יום השואה

 
536 משטר הפעלות מערכות בטיחות אש - אינטגרציה נובמבר 2014
537 סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במתקני כליאה בשב"ס יוני 2011
538 סידורי בטיחות אש במחנות נוער יוני 2011
539 סידורי בטיחות אש בתחנות כח ספטמבר 2011
540 הוראה הפכה לפריט רישוי 3.2 א - בעלי חיים, למעט עופות-גידולם, אחזקתם, טיפול בהם - מסלול בתצהיר בלבד, לפי צו רישוי עסקים
541 סידורי בטיחות אש במעגנות יולי 2013
542 חלוקת גז טבעי פנים מפעלית אוגוסט 2012
543 סידורי בטיחות אש במתקנים פוטו וולטאיים מרץ 2013
544 סידורי בטיחות אש בעת ביצוע עבודות שדרוג בקניונים ומרכזים מסחריים פעילים מאי 2015
550 מערכות ציוד לגילוי וכיבוי אש ינואר 2012
  טופס הגדרת רמת סיכון תחנת התדלוק לצורך הקביעת אספקת המים הנידרשים  

 

הוראת מכ"ר 550  באה להדגיש ולהסביר על מערכות הבטיחות בתחום גילוי וכיבוי אש בבניינים ועסקים

 

 

חברתנו מתחמה במערכות כיבוי אש !

צור קשר עם אחד מיועצי הכיבוי שלנו ונשמח לתת לך את מירב המידע בנושא !