אספקה והתקנת מערכת ספרינקלרים (מתזים)

לאחר שלב התכנון שבוצע ע"י מהנדס החברה ואושר ע"י מכון התקנים:

מגיע מנהל העבודה/פרוייקט לתיאום התחלת עבודה ובדיקה סופית לראות שהתכנון תואם לשינויים שבוצעו בפועל.

אספקת הציוד והאמצעים להתקנת מערכת המתזים, כגון צנרת ואבזרים, במת הרמה, סולמות וציוד נלווה.

הגעת צוות החברה להתקנת מערכת המתזים בעלי נסיון רב בתחום בליווי מנהל הפרוייקט

בדיקה כללית של מהנדס/מתכנן החברה להתאמת ההתקנה בפועל לתכנון.

הזמנת בודק ממכון התקנים לאישור סופי של ההתקנה בפועל.

מסירת אישור החברה + מכון התקנים על המערכת.

קיימים בארץ מספר מעבדות שמאושרות לבדיקת מערכת מתזים :

מכון התקנים הישראלי - https://www.sii.org.il/

סיסטם מעבדות מתקדמות  https://www.system-labs.co.il/

איזוטסט - https://izotest.com/

איזוטופ - https://www.isotop.co.il/

אוטוריטה לאבס - http://www.authority-labs.co.il/