• Slide1
  ישנם דברים עליהם אסור להתפשר
  תקן ישראלי 1928 קובע את הדרישות לבחינות תקופתיות, לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים.
 • Fire
  את ציוד הבטיחות מתקינים לפני השריפה
  קבע עוד היום סיור מקדים בעסק ללא עלות
 • Slide1
  ישנם דברים עליהם אסור להתפשר
  תקן ישראלי 1928 קובע את הדרישות לבחינות תקופתיות, לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים.
 • Fire Phone
  את ציוד הבטיחות מתקינים לפני השריפה
  הנזק השנתי משריפות מוערך במאות מליוני שקלים

השירותים שלנו

השירותים שלנו מבוצעים עלידי אנשי צוות מוסמכים ומקצועיים

אספקה והתקנת מערכת ספרינקלרים

אספקת הציוד והאמצעים להתקנת מערכת המתזים, כגון צנרת ואבזרים, במת הרמה, סולמות וציוד נלווה

תכנון מערכת מתזים (ספרינקלרים)

תכנון מערכת מתזים (ספרינקלרים) הינו השלב הראשון בהכנת מערכת המתזים,

תחזוקת מערכות כיבוי

תחזוקת מערכות לפי תקן ישראלי 1928IMG_0064 בדיקות תקופתיות
בדיקות בטיחות אש

גילוי אש ועשן

תכנון, התקנה ושירות של מערכות גילוי אש ועשן בעלות תקן ישראלי וארופאי מאושר

מאגרי מים

שנם שימושים שונים למיכלי מים לצורך כיבוי-אש (ספרינקלרים) מאגרי מים לשתייה. מיכלי המים בנויים מפלדה בעובי של 3-6 מ"מ ועד 10 מ"מ,

חדרי משאבות

חברת א.ש. הנדסה מתמחה בתכנון והתקנת חדרי משאבות כבוי אש לפי תקן ישראלי ודרישות רשויות הכבוי.
אופיין רשת מים

חברת א.ש. הנדסה הינה חברה בתו תקן המאושרת לביצוע אופיין רשת מים 

אופיין רשת מים : הינה בדיקה הנדרשת לביצוע אחת לחמש (5) שנים על ידי רשות הכבאות 

תפקיד הבדיקה היא לבחון האם רשת המים מסוגלת לספק מים למערכות הכיבוי (ספרינקלרים, הידרנטים וכו..)

הבדיקה מבוצעת על גבי ברזי הכיבוי הקיימים באתר או בברז יעודי לצורך בדיקת אופיין מים

חברתנות מבצעת מספר סוגי אופיין מים :

אופיין מים פנימי - על גבי הידרנט פנימי בתוך הנכס לאחר מד המים

אופיין מים חיצוני - על גבי הידרנט מחוץ לנכס לפני מד המים

אופיין מים עירוני - על גבי הידרנטים של תאגיד המים הפזורים ברחוב

אופיין מים חדר משאבות - בדיקת אופיין משאבה על גבי ברז יעודי לצורך בדיקה זו.

G