• Slide1
  ישנם דברים עליהם אסור להתפשר
  תקן ישראלי 1928 קובע את הדרישות לבחינות תקופתיות, לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים.
 • Fire
  את ציוד הבטיחות מתקינים לפני השריפה
  קבע עוד היום סיור מקדים בעסק ללא עלות
 • Slide1
  ישנם דברים עליהם אסור להתפשר
  תקן ישראלי 1928 קובע את הדרישות לבחינות תקופתיות, לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים.
 • Fire Phone
  את ציוד הבטיחות מתקינים לפני השריפה
  הנזק השנתי משריפות מוערך במאות מליוני שקלים

השירותים שלנו

השירותים שלנו מבוצעים עלידי אנשי צוות מוסמכים ומקצועיים

אספקה והתקנת מערכת ספרינקלרים

אספקת הציוד והאמצעים להתקנת מערכת המתזים, כגון צנרת ואבזרים, במת הרמה, סולמות וציוד נלווה

תכנון מערכת מתזים (ספרינקלרים)

תכנון מערכת מתזים (ספרינקלרים) הינו השלב הראשון בהכנת מערכת המתזים,

תחזוקת מערכות כיבוי

תחזוקת מערכות לפי תקן ישראלי 1928IMG_0064 בדיקות תקופתיות
בדיקות בטיחות אש

גילוי אש ועשן

תכנון, התקנה ושירות של מערכות גילוי אש ועשן בעלות תקן ישראלי וארופאי מאושר

מאגרי מים

שנם שימושים שונים למיכלי מים לצורך כיבוי-אש (ספרינקלרים) מאגרי מים לשתייה. מיכלי המים בנויים מפלדה בעובי של 3-6 מ"מ ועד 10 מ"מ,

חדרי משאבות

חברת א.ש. הנדסה מתמחה בתכנון והתקנת חדרי משאבות כבוי אש לפי תקן ישראלי ודרישות רשויות הכבוי.
מפוח עשן

חברתנו מתמחה בתכנון והתקנת מערכות שחרור עשן על פי ת"י 1001 (תקן ישראלי 1001)

ישנם מספר שיטות לפינוי עשן

 • * שחרור עשן טבעי
 • * שחרור עשן מאולץ

שחרור עשן טבעי מבוצע עלי ידי רפרפות קבועות או על ידי חלונות עם פתיחה אוט'

שחרור עשן מאולץ מבוצע על ידי מפוחים בעלי עמידות לחום של 250 מעלות כאשר קיימת מערכת מתזים ומפוחים בעלי עמידות לחום 400 מעלות כאשר לא קיימת מערכת מתזים.

למערכות אוט' נדרש לחבר גנרטור חרום אשר תפקידו להפעיל את שחרור העשן בעט הפסקת חשמל.

טרם ההתקנה יבוצע בחברתנו תכנון הנדסי על ידי מהנדס החברה.

בגמר התכנון ישלח התכנון למחלקת הייצור הן לגבי תעלות והן לגבי ייצור המפוח בהתאם לתכנון

שלב ההתקנה: לאחר קבלת כל הרכיבים יגיע צוות להתקנת המערכת באתר הלקוח

שלב מסירת מערכת : בעת סיום ההתקנה יגיע מהנדס החברה לבדוק ולאשר את המערכת, בסיום הבדיקה יימסר ללקוח אישור על תקינות המערכת.

חברת א.ש. הנדסה עובדת בשיתוף פעולה עם יצרני מפוחים ומשתיקים מהטובים בארץ

שבח מפוחים - שבח ייצור ושיווק מפוחים - https://www.shevah.co.il/

שגיא מערכות איוורור - http://www.sagyvent.co.il/

 מפזרי יעד - http://www.yaadmfz.co.il/

Mמשתיק קול M

במקומות בהם מותקנים מפוחים ציריים ונדרש הנמכת רעש המפוחים מתקינים משתיקי קול .

משתיקי הקול בנויים מחומר בידוד בולע רעש המותקן בין מעטה פח חיצוני למעטה פח פנימי מחורר המאפשר מגע בין חומר הבידוד לאוויר העובר בתוך המשתיק.

קיימים שני סוגים של משתיקים :

משתיקים ללא ליבה 

משתיקים עם ליבה -  משפרת את הנחתת הרעש שמבצע המשתיק

גם לאורך המשתיק יש השפעה על הנחתת הרעש שהוא מייצר , ככל שהמשתיק ארוך יותר תהיה הנחתת הרעש גדולה יותר.

המשתיקים מגיעים בשלושה אורכים סטנדרטיים :

אורך 1D - אורך המשתיק שווה לקוטר המפוח

אורך 1.5D - אורך המשתיק שווה לפעם וחצי מקוטר המפוח

אורך 2D - אורך המשתיק שווה לפעמיים קוטר המפוח

מפוח עם משתיק

 

תקן ישראלי 1001 חלק 1

תקן ישראלי 1001 חלק 2

תקן ישראלי 1001 חלק 2.2

תקן ישראלי 1001 חלק 2.3

תקן ישראלי 1001 חלק 2.4

תקן ישראלי 1001 חלק 3

תקן ישראלי 1001 חלק 4

 

בשחרור עשן נדרש בין 6 ל 8 החלפות אוויר בשעה

דוגמאות להחלפות אוויר נדרשות במקומות שונים :

מקום מס החלפות הערות
כיתת לימוד 4 או לפי 40 מקל"ש לתלמיד מה שיותר
שירותים 10 עד 6  
אולם חתונות 3  
חדר אוכל 3  
חדר הלבשה 3  
מחסן תוצרת מזון יבשה 4 עד 6  
חדר צביעה רטוב 20 עד 75 תלוי בתנאים נוספים
סככה שעובדים בה 12 עד 25  
מטבח מקצועי 25 עד 70 משרד בריאות דורש מינ' 25
פינוי עשן כללית 6 עד 8  מתכננים תמיד ל 8+ לבטחון.
חדרי מעבדות 6  
פרוזדורים 6  
חניונים תת קרקעיים 8 לגבי זה יש חילוקי דעות החל מ 4 החלפות
משרדים ללא חלונות חיצוניים 3 או לפחות 36 מק"ש לאדם
חללים מאוישים מאווררים ולא ממוזגים. 8  

חללים לא מאוישים:

חדרי ציוד חשמל

חדרי מיוד מכני ללא קיטור

חדרי ציוד מכני עם קיטור

8

8

20