א-ה 8.00 - 18.00
 • בניית מאגר מים לכיבוי אש

 • מאגר מים לספרינקלרים

 • תכנון מערכת ספרינקלרים (מתזים)

 • אספקה והתקנת מערכת ספרינקלרים (מתזים)

 • תחזוקת מערכות ספרינקלים 1928

 • תחזוקת מערכות כיבוי אש

 • עמדת כיבוי אש

 • גלגלונים

 • מערכת כריזה

 • תאורת חרום

 • תחזוקת מטפים

 • מאגרי מים לכיבוי אש

 • הקמת חדרי משאבות

 • תחזוקת חדרי משאבות

 • אספקה והתקנת מערכות גילוי אש ועשן 1220

 • תחזוקת מערכות גילוי אש ועשן 1220

 • ציוד גילוי אש ועשן

 • אספקה והתקנת מפוחים לשחרור עשן

 • אישור מפוחים לשחרור עשן

 • אישור שנתי שחרור עשן 1001

 • אספקה והתקנת מז"ח – מונע זרימה חוזרת

 • אישור מתקין מוסמך מז"ח – מונע זרימה חוזרת 

 • חיטוי ושטיפה מאגרי מים וצנרת

 • הכנת תוכניות בטיחות אש

 • הכנת תיק שטח

 • טיפול בהגדלת חיבור המים מול תאגיד

 • טיפול מול שירותי כבאות

 • טיפול בדוח כיבוי אש

 • טיפול שנתי למשאבת דיזל

 • טיפול שנתי חדר משאבות

 • הקמת חדר משאבות

 • משאבות טבולות

 • משאבות הגברת לחץ

 • טיפול בהגדלת חיבור מים

 • אופיין רשת מים

 • NFPA 13

 • NFPA 30

 • NFPA 20

 • NFPA 25

 • NFPA 22

 • אישור מכון התקנים