א-ה 8.00 - 18.00
רישוי עסקים טעון רישוי640

 

רישיון עסק - רישוי עסקים

בישראל קיים חוק רישוי עסקים, סעיף 6 בחוק קובע, כי לא יינתן רישיון לעסק ללא אישור מוקדם של כל נותני האישורים הרלוונטיים ויש חריגים !

כאן נדון בכל מי שטעון רישוי ולמי יש פטור או הליך מזורז.

  • - עסקים טעוני רישוי

  • - אישור על יסוד תצהיר

  • - היתר מזורז

את אישורי המערכות הנדרשים כגון: גילוי אש, ספרינקלרים (מתזים), עמדות כיבוי, מטפה, מערכות קצף, הידרנטים, גלגלון, שחרור עשן, תיק שטח, אינטגרציה, אופיין רשת מים, תוכנית בטיחות, חדרי משאבות.

 

תוכל למצוא את כל האישורים הדרושים לך בחברת א.ש. הנדסה .

 

 רישוי עסקים

   

חברתנו מתמחה במתן יעוץ בתחום כיבוי אש  !

צור קשר עם אחד מיועצי הכיבוי שלנו ונשמח לתת לך את מירב המידע בנושא !

  

 

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר"

עסקים בעלי רמת סיכון נמוכה יידרשו להגיש תצהיר על קייום דרישות שירותי כבאות, על מנת לקבלת אישור כיבוי אש לרישיון עסק.

עסקים בעלי רמת סיכון נמוכה, לא ידרשו לעבור ביקורת של שירותי כבאות על מנת לקבל רישיון עסק.

הקלה זאת באה לזרז את נושא קבלת רישיון עסק ולאפשר למכבי האש להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון גבוהה ובינונית .

רשימת העסקים במסלול זה, נבחנה על ידי צוות מקצועי האמון על נושא האש וקיבלה את אישורו של שר הפנים. 

במסלול זה ישנם 115 פרטי רישוי, עסקים ברמת סיכון נמוכה, יגישו תצהיר חתום על ידי בעל העסק לרשות המקומית שבו מתנהל תיק הרישוי בתצהיר בעל העסק מתחייב כי העסק עומד בדרישות שירותי הכבאות.

יש לחתום על התצהיר בנוכחות עורך דין ובחתימתו,  יהווה תחליף לאישור כיבוי אש ועל סמך מסמך זה יונפק רישיון עסק (במידה וקיימים שאר האישורים הנדרשים מהגורמים המאשרים). העתק מהתצהיר יישלח לשירותי הכבאות לתעוד ב- 5% מהתצהירים יתקיים פיקוח מדגמי. 

לפניך חוברת הדרכה עבור דרישות שירותי הכיבוי במסלול תצהיר .

 

ציוד כיבוי הנדרש להתקנה בעסק

עמדת כיבוי אש

 80 80b

עמדת כיבוי אש תקנית שתכלול: ברז כיבוי בקוטר 2 צול, 2 זרנוקים בד 2 צול באורך 15 מ' כל אחד, מזנק בקוטר 2 צול, גלגלון בקוטר 3/4 צול עם מזנק צמוד ומטפה אבקה במשקל של 6 ק"ג.

הציוד יאוכסן בארון כיבוי בגובה :120 ס"מ, ברוחב 80 ס"מ, ובעומק 30 ס"מ מסומן בסימון תיקני במילים: 'עמדת כיבוי אש'.

תשתית הצינורות לברזים הרשומים לעיל תהיה מתכת.

גלגלון

גלגלון

גלגלון כיבוי אש בקוטר 3/4 צול עם מזנק צמוד. תשתית הצינורות לגלגלון תהיה מתכת

גלגלונים שהותקנו לאחר 01.06.2013 יש לעמוד בדרישות ת"י 1116 חלק 2 "גלגלון כיבוי אש: דרישות תכן, התקנה ותחזוקה"

מטפה

מטפה-אבקה

מטפה אבקה 6 ק'ג. יותקנו בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 129 חלק 2 מטפים מיטלטלים.

שילוט מואר

שלט יציאה

בעסק יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" מעל פתחי העסק ובמקומות בהם כיוון היציאה מהעסק לא נראה באופן ברור

הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק, גובה האותיות יהיה 15 ס"מ לפחות ועוביים יהיה 15 מ"מ לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות 1 ס"מ.

לשלטים תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 60 דקות; גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת"י 20 , חלק 2.22 מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום, והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.

תאורת חירום

תאורת חרום

תאורת החירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה, הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת חרום יהיו מוזנים משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות. גופי תאורת החירום יתאימו לתקן ישראלי ת"י 20, חלק 2.22 מנורות: דרישות מיוחדות-מנורות לתאורת חירום

חשמל

לוח-חשמל

מערכת החשמל המותקנת במקום צריכה להיות בהתאמה לחוק החשמל התשי"ד-1954 (להלן – חוק החשמל ותקנותיו.)

יש לבצע בדיקת חשמל כללית לעסק כולל לוח החשמל אחת לחמש שנים ולדרוש אישור מחשמלאי מוסמך או בודק בעל רישיון המוסך לתת אישור.

מערכת גילוי

טלפייר רכזת

למערכת גילוי אש ועשן תפקיד מרכזי בזיהוי שריפה או עשן.

תקן ישראלי 1220 דן בהתקנת מערכת גילוי אש ועשן. לאחר התקנת מערכת ע"י חברה בתו תקן מקבלים אישור מעבדה 

יש לבצע בדיקות תחזוקה תקופתיות למערכת גילוי אש ועשן אחת לשנה

 

תוכל למצוא את כל האישורים הדרושים לך בחברת א.ש. הנדסה .

 

רשימת עסקים במסלול תצהיר

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה
קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים
קבוצה 4 - מזון
קבוצה 5 - מים ופסולת
קבוצה 6 - מסחר ושונות
קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8 - רכב ותעבורה
קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 

רשימת עסקים טעוני רישוי :

רשימת העסקים לפי פריט
בית מרקחת – פריט 1.1
טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור מניקור, מכון שיזוף – פריט 1.4א
כתובות קעקע – פריט 1.4ג
תחנת כוח – פריט 2.4
גידול בעלי חיים – פריט 3.2א
הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה- פריט 3.2ב
גידול בעלי חיים- עופות – פריט  3.2ח
הדברה – 3.3א- בוטל ביום 31.1.218
מסעדה – פריט 4.2א
בית קפה – פריט 4.2ב ( תיקון 2018)
הכנת מזון למכירה לצריכה מחוץ למקום ההכנה לרבות משלוח מזון- פריט 4.2ג
ייצור ועיבוד מזון – פריט 4.6א
הובלת מזון – פריט 4.6ד
קייטרינג   (הסעדה)- פריט 4.6ה
קיוסק – פריט 4.7א
אטליז – פריט 4.7ג
מרכול – פריט 4.7ב ופריט 4.7ד
בר אקטיבי – פריט 4.8
מכירת משקאות אלכוהוליים לצריכה במקום – פריט 4.8
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות – פריט 6.2
מכירת פרחים וצמחים- פריט 6.7
קניון –  פריט 6.8
רוכלות – פריט 6.9
עסק של אבזרי מין – פריט 6.12
בית מלון – פריט 7.1א
יחידות אירוח – 7.1ב
בית אבות – פריט 7.1ג
גן חיות, ספארי, פינת חי – פריט 7.2
בריכת שחיה – פריט 7.4א
ג’קוזי – פריט 7.4ג
בריכת זרמים (ג’קוזי) – פריט 7.4ג
מכון כושר – פריט 7.5
משחקים – פריט 7.6
אירוע ציבורי – פריט 7.7ה
יריד מזון-  פריט 7.7י
קייטנות – פריט 7.8א
אולם אירועים – פריט 7.9
מתקני שעשועים – פריט 7.10א
הסעת נוסעים – פריט 8.4א
תחנה מרכזית ותחנת רכבת מרכזית – פריט 8.4ב
חניון- פריט 8.6ב
חניון – פריט 8.6ז
כלי שיט – השכרתם, אחסונם – פריט 8.8 א
מעגנה – פריט 8.8ג
תעשיה ומלאכה- פריט 10.9
חומרים מסוכנים- פריט 10.10
 
 

 

חברתנו מתמחה במתן יעוץ בתחום כיבוי אש  !

צור קשר עם אחד מיועצי הכיבוי שלנו ונשמח לתת לך את מירב המידע בנושא !

  

 פירוט מלא של עסקים טעוני רישוי :
 
 
קישור לאתר ->     רשימת עסקים טעוני רישוי