Components Fire Sprinkler Head 1024x809 2

מערכת כיבוי אש - מתזים (ספרינקלרים)

מערכות ספרינקלרים הן בין הכלים השימושיים ביותר בארסנל כיבוי האש שלך. הוכח כי המערכות של ימינו מצמצמות את מקרי המוות ואובדן הרכוש ביותר מ -65 אחוזים.

מסיבה זו, מתזי כיבוי אש הם ללא ספק משהו שאתה רוצה בנכס המסחרי שלך! אבל איך מתזים עובדים? 

שלב 1: מתזי אש מזהים חום
בניגוד לאמונה הרווחת, מתזי אש אינם מופעלים על ידי עשן.

אנשים טועים מכיוון שהחום מועבר כלפי מעלה עם עשן הוא מהאש. אבל אם עשן היה הטריגר שמפעיל את המערכת, פשוט העשן מהטוסטר  במטבח המשרדי יכולה להספיק בכדי לפתוח את מערכת הספרינקלרים במטבח.

מתזי אש עובדים כאשר גל חום גבוה מגיע למערכת המתזים. כאשר שריפה מתלקחת, האוויר ישירות מעליה מתחמם במהירות. האוויר החם הזה עולה ומתפשט לאורך התקרה. כאשר האוויר חם מגיע לראש מתזים, הוא מעורר תגובת שרשרת.

ברוב ראשי המתזים יש אמפולה מזכוכית מלאה בנוזל על בסיס גליצרין. נוזל זה מתרחב כאשר הוא בא במגע עם אוויר המחומם בין 57 ל 182 מעלות. כאשר הנוזל מתרחב, הוא מנפץ את האמפולה ואטם ראש.

שלב 2: ממטרות הכיבוי 
כל ראש מתזים מחובר לצינור שמתחבר למקור מים אמין מחוץ לבניין. כאשר החום מפעיל ראש מתזים, נפתח שסתום המאפשר לזרם המים לזרום בלחץ אל ראש המתז.

חשוב שיהיה לחץ מים במערכת ספרינקלרים. זה מאפשר לרסס מים לצאת החוצה בקשת כדי לכבות את האש בצורה יסודית יותר ולמנוע ממנה להתלקח מחדש.

שלב 3: מתזי אש ממזערים נזקי מים
בסרטים קולנוע אנו רואים איך מערכת המתזים (ספרינקלרים) פועלות בצורה מטעה, מה שמוביל אנשים רבים להאמין לכשל שכל הספרינקלרים במערכת קשורים זה לזה וכאשר אחד מופעל על ידי חום, כולם פועלים יחדיו.

אם זה היה המקרה, כיבוי שריפה פשוטה היה נגמרת בנזקי  מים רבים, ולא כך מתזים עובדים.

למרבה המזל, ראשי ספרינקלרים מתפקדים באופן אינדיבידואלי (יחידני). לרוב, ניתן לכבות את השריפות לחלוטין לאחר הפעלת מתז אחד או שניים בלבד. זה מאפשר להגביל נזקי מים לאזור הקטן בו התחילה האש. בנוסף, מכיוון שממתזי כיבוי אש מכבים שריפות עם פחות מפי 6 מים מאשר צינור כיבוי אש, הפעולה המהירה של המתזים מזיקה פחות מנזק שיהיה נגרם מביקור מכבי האש.

בארץ קיימים מספר חברות כיבוי אש פרטיות, חשוב לבדוק האם הם חברות בתו תקן, רק חברה בתו תקן יכולה לתת שירות ל - מערכת ספרינקלרים .

 לינק לסרטון איך המתז עובד :