א-ה 8.00 - 18.00
Images

חברתנו מתמחה בתכנון והתקנת מערכות שחרור עשן על פי ת"י 1001 (תקן ישראלי 1001)

ישנם מספר שיטות לפינוי עשן

  • * שחרור עשן טבעי
  • * שחרור עשן מאולץ

שחרור עשן טבעי מבוצע עלי ידי רפרפות קבועות או על ידי חלונות עם פתיחה אוט'

שחרור עשן מאולץ מבוצע על ידי מפוחים בעלי עמידות לחום של 250 מעלות כאשר קיימת מערכת מתזים ומפוחים בעלי עמידות לחום 400 מעלות כאשר לא קיימת מערכת מתזים.

למערכות אוט' נדרש לחבר גנרטור חרום אשר תפקידו להפעיל את שחרור העשן בעט הפסקת חשמל.

טרם ההתקנה יבוצע בחברתנו תכנון הנדסי על ידי מהנדס החברה.

בגמר התכנון ישלח התכנון למחלקת הייצור הן לגבי תעלות והן לגבי ייצור המפוח בהתאם לתכנון

שלב ההתקנה: לאחר קבלת כל הרכיבים יגיע צוות להתקנת המערכת באתר הלקוח

שלב מסירת מערכת : בעת סיום ההתקנה יגיע מהנדס החברה לבדוק ולאשר את המערכת, בסיום הבדיקה יימסר ללקוח אישור על תקינות המערכת.