א-ה 8.00 - 18.00
תחזוקת מערכות כיבוי

תחזוקת מערכות לפי תקן ישראלי 1928IMG_0064

בדיקות תקופתיות – (שבועיות/חודשיות/רבעוניות/חצי שנתי/שנתי)

אישורים לתקינות המערכת

דוחות ליקויים והצעות לתיקון

חברת א.ש. הנדסה בעלת תו תקן ישראלי וכל האישורים הנדרשים לבדיקה/תחזוקה והתקנת מערכות כיבוי אש.

תקן ישראלי 1928 קובע את דרישות המינימום לבחינות תקופתיות, לבדיקות ולתחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מים. המערכות שתקן זה מתייחס אליהן כוללות מערכות מתזים, זקפים, זרנוקים, מערכות קבועות לריסוס מים ומערכות מים-קצף